กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ก.ย. 2563 01:16 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
19 ก.ย. 2563 01:15 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
19 ก.ย. 2563 01:11 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
18 ก.ย. 2563 20:07 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
18 ก.ย. 2563 03:07 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:06 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 62087450454ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf กับ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:05 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 62067307287ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf กับ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:05 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 62057497598ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf กับ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:05 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ 62057496795ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf กับ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:04 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ 62057497598ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf จาก ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:04 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ 62087450454ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf จาก ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:04 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ 62067307287ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf จาก ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 03:04 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม นำออกไฟล์แนบ 62057496795ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf จาก ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
18 ก.ย. 2563 02:56 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข การมีส่วนร่วม
18 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
18 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม อัปเดต s2.jpg
18 ก.ย. 2563 00:58 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
18 ก.ย. 2563 00:58 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แนบ s2.jpg กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
18 ก.ย. 2563 00:56 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
18 ก.ย. 2563 00:56 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
18 ก.ย. 2563 00:55 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
17 ก.ย. 2563 23:31 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
17 ก.ย. 2563 20:21 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
17 ก.ย. 2563 20:14 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 20:11 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า