ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปี พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62057496795ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62057497598ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62067307287ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ การคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน 62087450454ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม,
18 ก.ย. 2563 03:05
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม,
18 ก.ย. 2563 03:05
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม,
18 ก.ย. 2563 03:05
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม,
18 ก.ย. 2563 03:06
Comments