สถิติการให้บริการ

ปี 2563 การใช้สถานที่การประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร ผ่านระบบการประชุมทางไกล เดือน มกราคม - มิถุนายน


19 พฤษภาคม 2563 อบรมส่งเสริมเทคโนโลยีฯICT COVID 19 SCHOOL16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่Comments