ข่าวประชาสัมพันธ์

Names of qualified candidates for the position of English Teacher

โพสต์18 มิ.ย. 2563 07:19โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2563 07:20 ]


Include gadget (iframe)รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โพสต์18 มิ.ย. 2563 07:14โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม


Include gadget (iframe)รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โพสต์2 มิ.ย. 2563 09:23โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม

Include gadget (iframe)


Announcement for The recruitment of a foreigner as an english teacher

โพสต์2 มิ.ย. 2563 09:05โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2563 09:18 ]

Include gadget (iframe)


ตรวจสุขภาพนักเรียน 2 สค 62

โพสต์6 ส.ค. 2562 01:18โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 01:26 ]เข้ารับการอบรม google site

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:22โดยโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อำเภอปากชม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:58 ]


วันที่ 6 สิงหาคม 2562


1-6 of 6