ติดต่อเรา


 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลเชียงกลม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย์ 42150 โทรศัพท์ : -  อีเมลล์ : cc-banchiangklom@loei1.go.th

Comments