ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 042-811585
  2. อีเมล์ cc-banchiangklom@loei1.go.th
  3. FACEBOOK https://www.facebook.com/โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม-307705953069372
  4. Website http://cc-banchiangklom.loei1.go.th/แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)Comments